EESTEC

EESTEC (Electrical Engineering Students European Association) je evropsko združenje študentov elektrotehnike in računalništva. Poslanstvo in vizija EESTEC-a je povezava oziroma vzpostavitev t. i. trikotnika “študent” – “industrija” – “študij”. Gre za neprofitno in nepolitično organizacijo, ki interaktivno in neposredno povezuje študenta, fakulteto in industrijo. Ena izmed njihovih glavnih nalog je organizacija mednarodnih delavnic ter izmenjav, kjer študent spozna industrijo, mišljenje, vizijo in kulturo tujih držav neposredno iz prve roke. Poslanstvo organizacije je usmerjati študenta na pravo pot, kjer se ta nauči sprejemati odgovornost, upravljati s časom, voditi projekte ter sestanke, vzdrževati učinkovito komunikacijo s poslovnimi partnerji ter drugih veščin, ki posamezniku pomagajo pri izoblikovanju lastnih osebnostnih lastnosti.

EFPSA

EFPSA (European Federation of Psychology Students’ Associations) je evropsko združenje študentov psihologije, ki zajema študente psihologije iz 33 evropskih držav. Predstavlja potrebe in interese evropskih študentov, stremi k izboljšanju psihologije kot znanosti, deluje po principu povezovanja in sodelovanja med evropskimi državami ter se venomer trudi izboljšati storitve in dogodke, ki jih ponuja. Člani EFPSE na letni ravni organizirajo mednarodne konference, kongres, trening trenerjev in raziskovalno poletno šolo, v določenih primerih tudi pripravništvo. EFPSA izdaja tudi svojo revijo JEPS ter informira in spodbuja študente k študiju v tujini.

DŠGM

DŠGM (Društvo študentov geografije Maribor) je nastalo leta 2017, z namenom povezovanja študentov geografije. Društvo vsako leto organizira različne dogodke med katerimi so mnogi od njih namenjeni vsem študentom.

Kot društvo smo del evropskega združenja EGEA (European Geography Association), ki je nastalo leta 1987 in je namenjeno študentom geografije in mladim geografom, željnih novega znanja, potovanj ter spoznavanja drugih kultur. V ta namen se v okviru EGEA združenja skozi celotno leto organizirajo kongresi, znanstveni seminarji, izobraževalni treningi, kratke izmenjave in drugi dogodki, študentje širom Evrope pa v okviru EGEA združenja objavljajo tudi svojo revijo. EGEA ima po vsej Evropi okoli 90 lokalnih entitet, ki so razdeljene v štiri večje regije; Vzhod, Euromed, Zahod ter Sever in Baltik. Slovenija, ki spada v regijo Euromed, ima dve aktivni lokalni entiteti, kamor spada tudi EGEA Maribor.

DŠMM

DŠMM (Društvo študentov medicine Maribor), ki trenutno združuje okrog 650 študentov Medicinske fakultete UM,  je bilo ustanovljeno leta 2005 z namenom povezovanja študentov, pomoči pri izboljšanju pogojev za študij, širjenja znanja in sposobnosti študentov ter prostovoljnega dela na področju javnega zdravja, humanitarnosti, izobraževanja, kulture in športa.

Del tega namena predstavljajo tudi mednarodne aktivnosti društva; najpomembnejše so zagotovo Mednarodne poletne izmenjave, ki jih v DŠMM izvajajo v okviru svetovne zveze združenj študentov medicine (IFMSA). Te izmenjave so namenjene praktičnemu kliničemu ali raziskovalnemu delu, na voljo pa so tudi številne druge izmenjave z izobraževano vsebino. Dejavnosti na tem področju vključujejo tudi mednarodna srečanja in izobraževalne delavnice, na t. i. EuRegMe-jih (evropsko regionalno srečanje) in GA-jih (generalna skupščina). DŠMM je mednarodno aktivno tudi v Evropskem združenju študentov medicine (EMSA) in se redno udeležuje izobraževanj tako na pomladanski kakor tudi jesenski skupščini.

Slovenski študenti medicine imajo možnost opravljati elektivno rotacijo na področju srčno-žilne kirurgije in/ali kardiologije v Texas Medical Centru v Houstonu pod mentorstvom dr. Igor D. Gregoriča. V okviru drugih mednarodnih aktivnosti deluje DŠMM kot posrednik informacij, saj skušajo obveščati čim večji krog članov in študentov o možnostih aktivnega delovanja v tujini (poletne šole, kongresi,…). Na letni ravni sodelujejo z mnogimi mednarodnimi društvi.

AIESEC

AIESEC  (Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciale) je globalna, nepolitična, neodvisna izobraževalna organizacija, ki je vodena izključno s strani študentov in mladih diplomantov. AIESEC ima 40.000 članov na več kot 1.700 univerzah v 120 državah sveta, letno pa AIESEC opravi 90.000 mednarodnih izmenjav in drugih mednarodnih izkušenj. Glavni interesi članov AIESEC-a so globalne teme, vodenje in management. Mednarodna platforma omogoča mladim odkrivanje in razvoj njihovih vodstvenih potencialov, s katerimi bodo lahko vršili pozitiven vpliv na družbo, v kateri živijo.

AIESEC se zavzema za to, da bi imel pozitiven vpliv na družbo. To želi doseči z uporabo AIESEC poti (v originalu AIESEC Way). AIESEC pot je način, kako doseči sožitje in izpolnitev potenciala človeštva ob upoštevanju AIESEC vrednot: spodbujanja vodstvenosti, zagotavljanja integritete, spoštovanja drugačnosti, uživanja v sodelovanju, stremenja k odličnosti, zagotavljanja trajnosti.

Člani pridobivajo s svojim delom pomembne mednarodne izkušnje in se razvijajo v profesionalne osebnosti, katerih namen je narediti pozitivni vpliv na družbo. Glavna dejavnost organizacije so mednarodne izmenjave, s katerimi želijo študentom in mladim diplomantom že med študijem omogočiti praktični pogled na delo v podjetjih v tujini. Praktikanti s tem pridobijo na samozavesti, izboljšajo znanje tujega jezika (največkrat angleščine), izpopolnijo praktično zanje s področja, ki ga študirajo, hkrati pa (do)živijo kulturo države, v kateri so opravljali praktično usposabljanje. Poleg mednarodnih izmenjav AIESEC omogoča študentom in mladim diplomantom tudi odkrivanje in razvijanje svojih vodstvenih potencialov in s praktičnim delom v sami organizaciji pridobivanje praktičnih znanj z izbranih delovnih področij.

AEGEE

AEGEE (Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe) je prostovoljna, neprofitna organizacija, ki ni povezana z nobeno religiozno ali politično stranko, in se opira izključno na delo zagnanih prostovoljcev, povezuje pa kar preko 13.000 članov iz 161 akademskih mest in iz 40 različnih evropskih držav. Za vse, ki si lomite jezik ob tej kratici – prebere se: “Aježe”.

AEGEE je največja evropska študentska organizacija. Zavzema se za združeno Evropo, mednarodno sodelovanje in komunikacijo, povezovanje in mobilnost mladih, predvsem pa si prizadeva za novo, bolj strpno evropsko družbo. Člani se na potovanjih, poleg osvajanja novih znanj in veščin, skozi neformalna druženja naučijo tudi bolje razumevati medkulturne razlike in sklenejo veliko prijateljstev.

Kar naredi AEGEE res evropsko, je to, da ne deluje na nacionalnem nivoju, ampak na lokalnih skupinah (antenah) v univerzitetnih mestih po Evropi. V Sloveniji obstajata dve anteni, in sicer AEGEE Maribor in AEGEE Ljubljana, v kateri se lahko včlanijo vsi študenti, ne glede na smer študija. Z včlanitvijo posredno postanete član velike družine AEGEE, ki združuje več kot 15.000 mladih po celi Evropi.

ESN

ESN je največja študentska organizacija v Evropi, ki je bila leta 1989 ustanovljena v Belgiji. Je neprofitna mednarodna organizacija, prisotna v 42 državah z približno 15.000 aktivnimi člani. Glavni cilj organizacije je pomoč študentom iz različnih držav, ki se odločijo za študijsko izmenjavo in jim tako zagotovijo nepozabno doživetje v državi gostiteljici. Delujejo po principu »students helping students«, tu sodelujejo tudi buddyji oz. mentorji, ki so dodeljeni tujim študentom. Tako ESN vključuje 40.000 ljudi, ki pomagajo 350.000 študentom vsako leto.

Glavni poudarek ESN je na študentih na izmenjavi, ki se v novem okolju pogosto soočijo s težavami. Zato nudijo pomoč pri akademskem, socialnem in praktičnem procesu integracije. To vključuje kulturne in družabne dogodke, kot so potovanja po različnih krajih v državi, športne aktivnosti, jezikovni projekti, mednarodni festivali hrane in nenazadnje tudi zabave.

ESN deluje na treh ravneh: lokalni, nacionalni in mednarodni. Organizacija podpira in razvija izmenjave študentov tako znotraj programa Erasmus + kot zunaj njega. Študentje, ki se vračajo z izmenjave nazaj domov, se pogosto pridružijo in tako pozdravijo svojo »post-erasmus depression«.

IAESTE

Društvo IAESTE je nevladna in neprofitna organizacija, ki v Sloveniji deluje že več kot 20 let. Njen glavni namen je omogočiti slovenskim študentom pridobivanje delovnih izkušenj v tujini, slovenskim podjetjem pa motiviran in ambiciozen kader iz več kot 80 držav sveta. IAESTE je v vsaki državi vezni člen med študenti, delodajalci in univerzami. Društvo IAESTE Maribor poskrbi, da študenti pridobijo seznam razpoložljivih praks, študentom zberejo in posredujejo njegovo prijavo v tujino, komunicirajo z IAESTE glede stanja študentove prijave in jim posredujejo odgovor. V primeru intervjuja s podjetjem študente obvestijo tudi o tem. IAESTE pripravi ustrezno dokumentacijo za sprejetje, v državi prejemnici pa v večini primerov poskrbijo za nastanitev, študenta povežejo z lokalnimi komiteji (drugimi IAESTE študenti), predstavijo delodajalcu, poskrbijo za družabne aktivnosti in socialno vključitev. Prakse trajajo od šest do 52 tednov. Prakse so namenjene predvsem študentom naravoslovnih in tehniških ved, med njimi pa se pojavi tudi kakšna praksa namenjena družboslovcu (ali raje jezikoslovcu, ekonomistu,…). Vse prakse so plačane, to plačilo pa krije vsaj stroške bivanja v tuji državi. V plačo ni vključen le prevoz v državo oziroma mesto opravljanje prakse in nazaj. Prijavite se lahko na redno, naknadno in rezervirano prakso.

ELSA

ELSA (European Law Students’ Association) je mednarodna, neodvisna, apolitična, neprofitna organizacija študentov prava in mladih pravnikov. ELSA je namenjena zagotavljanju priložnosti študentom prava in mladim pravnikom ter jim pomaga biti mednarodno usmerjeni in profesionalno usposobljeni. Je največja neodvisna organizacija študentov prava na svetu, zastopana na približno 300 fakultetah v 44 državah širom Evrope z naborom 42.000 študentov prava in mladih diplomantov. Aktivnosti v okviru ELSA združujejo ogromen nabor akademskih in profesionalnih dogodkov in projektov, ki so organizirani z namenom izvrševanja vizije organizacije in z namenom zagotavljanja priložnosti članom, da krepijo svoje sposobnosti in medsebojne odnose. Nenazadnje, ELSA zagotavlja študentom prava priložnost, da izboljšajo svoje znanje in sposobnosti skozi prakse v tujini. Člani društva lahko postanejo študenti in diplomanti Pravne fakultete Univerze v Mariboru ter študenti sorodnih programov na Univerzi v Mariboru, ki se strinjajo s cilji in aktivnostmi društva. Študentje sorodnih programov so osebe, ki študirajo po programu, ki ima vsaj polovico predmetov pravnih. ELSA ponuja možnosti udeležitve na konferencah, praksah, poletnih šolah,…

BEST

BEST (Board of European Students of Technology) je konstantno rastoča neprofitna študentska organizacija, ki omogoča komunikacijo, povezovanje in možnost izmenjave študentov po vsej Evropi. 96 lokalnih BEST skupin v 34 evropskih državah ustvarja rastočo, dobro organizirano, mlado in inovativno študentsko mrežo.

Organizacija promovira in omogoča evropskim študentom razumeti ter ceniti različne kulture ter pridobiti sposobnosti in znanja za delo v lokalnem in mednarodnem okolju. Člani lahko pridobijo znanja s področja organizacije, vodenja, promocije, dela v skupini, javnega nastopanja, trženja, zbiranja sredstev ter tudi poznavanje tujih jezikov, predvsem angleškega. Ob enem odkrivajo različne kulture ter pri tem spoznajo veliko novih, zanimivih ljudi in se neizmerno zabavajo.

Lokalna BEST skupina Maribor je del mednarodne organizacije BEST. Je neprofitna in nepolitična študentska organizacija, ki deluje na področju študentskega prostovoljstva. Skupina BEST Maribor študentom Univerze v Mariboru omogoča mednarodno udejstvovanje na mnogih dogodkih po vsej Evropi. Najbolj znan projekt za mariborske študente je inženirsko tekmovanje EBEC, za študente iz cele Evrope pa vsako leto organizirajo jesenski tečaj z določeno poučno in zanimivo tematiko.

NOMAGO TRAVEL


Podjetje Nomago je največji slovenski organizator potovanj, ki je nastal z združitvijo podjetij Avrigo, Izletnik Celje, STA potovanja, Promet Mesec in AP Rižana v skupino vodilnih ponudnikov na svojih področjih. Poleg cestnih prevozov s pridružitvijo agencije STA potovanja Nomago pridobiva tudi eno od najuspešnejših zgodb na področju potovanj. V 18 letih je ekipa STA potovanja zrasla v eno izmed vodilnih agencij na področju prodaje letalskih kart, potovanj, prenočišč, poslovnih potovanj, organizacije študentskega dela v tujini in jezikovnih počitnic za otroke ter drugih produktov za vse segmente. Za študente, željne tujine, ponujajo možnosti različnih del v tujini, ki jih lahko združite s potovanji, študijem, prakso ali pripravništvom. Pogoji se od programa do programa razlikujejo, večina programov pa sprejema mlade od 18. leta naprej.

Pekarna Magdalenske mreže Maribor

Pekarna Magdalenske mreže je nevladna organizacija, ki je bila ustanovljena 1997. leta, kot organizacija ki spodbuja in podpira projektno sodelovanje med posamezniki in skupinami na področju umetnosti, kulture, izobraževanja, raziskovanja, ekologije, informiranja in humanitarnih aktivnosti. Programsko organizacija deluje na treh ključnih področjih: neodvisna kultura, mladina in civilna družba. Znotraj organizacije deluje Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, ki javnosti ponuja mladinske programe. Njegovo ključno delovanje predstavljajo informiranje, svetovanje in neformalno izobraževanje za mlade med 15. in 29. letom (mladostniki, študenti, zaposleni in brezposelni mladi), za vse, ki živijo in delajo z mladimi ter za zainteresirano javnost (učitelji, starši, svetovalci, mladinski delavci …), s poudarkom na prostovoljskem in družbenokoristnem delu. Smo gostujoča in pošiljajoča organizacija Evropske prostovoljne službe (EVS) od leta 2004 oziroma sedaj Evropske prostovoljske enote.