EESTEC

EESTEC (Electrical Engineering Students European Association) je evropsko združenje študentov elektrotehnike in računalništva. Poslanstvo in vizija EESTEC-a je povezava oziroma vzpostavitev t. i. trikotnika “študent” – “industrija” – “študij”. Gre za neprofitno in nepolitično organizacijo, ki interaktivno in neposredno povezuje študenta, fakulteto in industrijo. Ena izmed njihovih glavnih nalog je organizacija mednarodnih delavnic ter izmenjav, kjer študent spozna industrijo, mišljenje, vizijo in kulturo tujih držav neposredno iz prve roke. Poslanstvo organizacije je usmerjati študenta na pravo pot, kjer se ta nauči sprejemati odgovornost, upravljati s časom, voditi projekte ter sestanke, vzdrževati učinkovito komunikacijo s poslovnimi partnerji ter drugih veščin, ki posamezniku pomagajo pri izoblikovanju lastnih osebnostnih lastnosti.

EFPSA

EFPSA (European Federation of Psychology Students’ Associations) je evropsko združenje študentov psihologije, ki zajema študente psihologije iz 32 evropskih držav. Predstavlja potrebe in interese evropskih študentov, stremi k izboljšanju psihologije kot znanosti, deluje po principu povezovanja in sodelovanja med evropskimi državami ter se venomer trudi izboljšati storitve in dogodke, ki jih ponuja. Člani EFPSE na letni ravni organizirajo mednarodne konference, kongres, trening trenerjev in raziskovalno poletno šolo, v določenih primerih tudi pripravništvo. EFPSA izdaja tudi svojo revijo JEPS ter informira in spodbuja študente k študiju v tujini.

EGEA

EGEA (European Geography Association) je evropsko združenje za geografijo, ki je bilo ustanovljeno leta 1987 z namenom združevanja študentov geografije in mladih geografov. V ta namen se v okviru EGEA združenja skozi celotno leto organizirajo kongresi, znanstveni seminarji, izobraževalni treningi, kratke izmenjave in drugi dogodki, študentje širom Evrope pa v okviru EGEA združenja objavljajo tudi svojo revijo. EGEA ima po vsej Evropi okoli 90 lokalnih entitet, ki so razdeljene v štiri večje regije; Vzhod, Euromed, Zahod ter Sever in Baltik. Slovenija, ki spada v regijo Euromed, ima tri aktivne lokalne entitete, med katere spada tudi EGEA Maribor.

DŠMM

DŠMM (Društvo študentov medicine Maribor), ki trenutno združuje okrog 650 študentov Medicinske fakultete UM,  je bilo ustanovljeno leta 2005 z namenom povezovanja študentov, pomoči pri izboljšanju pogojev za študij, širjenja znanja in sposobnosti študentov ter prostovoljnega dela na področju javnega zdravja, humanitarnosti, izobraževanja, kulture in športa.

Del tega namena predstavljajo tudi mednarodne aktivnosti društva; najpomembnejše so zagotovo Mednarodne poletne izmenjave, ki jih v DŠMM izvajajo v okviru svetovne zveze združenj študentov medicine (IFMSA). Te izmenjave so namenjene praktičnemu kliničemu ali raziskovalnemu delu, na voljo pa so tudi številne druge izmenjave z izobraževano vsebino. Dejavnosti na tem področju vključujejo tudi mednarodna srečanja in izobraževalne delavnice, na t. i. EuRegMe-jih (evropsko regionalno srečanje) in GA-jih (generalna skupščina). DŠMM je mednarodno aktivno tudi v Evropskem združenju študentov medicine (EMSA) in se redno udeležuje izobraževanj tako na pomladanski kakor tudi jesenski skupščini.

Slovenski študenti medicine imajo možnost opravljati elektivno rotacijo na področju srčno-žilne kirurgije in/ali kardiologije v Texas Medical Centru v Houstonu pod mentorstvom dr. Igor D. Gregoriča. V okviru drugih mednarodnih aktivnosti deluje DŠMM kot posrednik informacij, saj skušajo obveščati čim večji krog članov in študentov o možnostih aktivnega delovanja v tujini (poletne šole, kongresi,…). Na letni ravni sodelujejo z mnogimi mednarodnimi društvi.

AIESEC

AIESEC  (Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciale) je globalna, nepolitična, neodvisna izobraževalna organizacija, ki je vodena izključno s strani študentov in mladih diplomantov. AIESEC ima 35.000 članov na več kot 1.700 univerzah v 107 državah sveta, letno pa AIESEC opravi 5,500 mednarodnih izmenjav. Glavni interesi članov AIESEC-a so globalne teme, vodenje in management. Mednarodna platforma omogoča mladim odkrivanje in razvoj njihovih vodstvenih potencialov, s katerimi bodo lahko vršili pozitiven vpliv na družbo, v kateri živijo.

AIESEC se zavzema za to, da bi imel pozitiven vpliv na družbo. To želi doseči z uporabo AIESEC poti (v originalu AIESEC Way). AIESEC pot je način, kako doseči sožitje in izpolnitev potenciala človeštva ob upoštevanju AIESEC vrednot: spodbujanja vodstvenosti, zagotavljanja integritete, spoštovanja drugačnosti, uživanja v sodelovanju, stremenja k odličnosti, zagotavljanja trajnosti.

Zveza AIESEC Slovenija ima dolgoletno tradicijo uspešnega delovanja in prepoznavnosti. Ustanovljen je bil leta 1953, ima tri lokalne odbore, in sicer v Kranju, Ljubljani in Mariboru. AIESEC Maribor sestavljajo motivirani študentje, ki želijo med študijem pridobljeno teoretično znanje uporabiti v praksi. Člani pridobivajo s svojim delom pomembne mednarodne izkušnje in se razvijajo v profesionalne osebnosti, katerih namen je narediti pozitivni vpliv na družbo. Glavna dejavnost organizacije so mednarodne izmenjave, s katerimi želijo študentom in mladim diplomantom že med študijem omogočiti praktični pogled na delo v podjetjih v tujini. Praktikanti s tem pridobijo na samozavesti, izboljšajo znanje tujega jezika (največkrat angleščine), izpopolnijo praktično zanje s področja, ki ga študirajo, hkrati pa (do)živijo kulturo države, v kateri so opravljali praktično usposabljanje. Poleg mednarodnih izmenjav AIESEC omogoča študentom in mladim diplomantom tudi odkrivanje in razvijanje svojih vodstvenih potencialov in s praktičnim delom v sami organizaciji pridobivanje praktičnih znanj z izbranih delovnih področij.

AEGEE

AEGEE (Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe) je prostovoljna, neprofitna organizacija, ki ni povezana z nobeno religiozno ali politično stranko, in se opira izključno na delo zagnanih prostovoljcev, povezuje pa kar preko 15.000 članov iz 232 akademskih mest in iz 43 različnih evropskih držav. Za vse, ki si lomite jezik ob tej kratici – prebere se: “Aježe”.

AEGEE je največja evropska študentska organizacija. Zavzema se za združeno Evropo, mednarodno sodelovanje in komunikacijo, povezovanje in mobilnost mladih, predvsem pa si prizadeva za novo, bolj strpno evropsko družbo. Člani se na potovanjih, poleg osvajanja novih znanj in veščin, skozi neformalna druženja naučijo tudi bolje razumevati medkulturne razlike in sklenejo veliko prijateljstev.

Kar naredi AEGEE res evropsko, je to, da ne deluje na nacionalnem nivoju, ampak na lokalnih skupinah (antenah) v univerzitetnih mestih po Evropi. V Sloveniji obstajata dve anteni, in sicer AEGEE Maribor in AEGEE Ljubljana, v kateri se lahko včlanijo vsi študenti, ne glede na smer študija. Z včlanitvijo posredno postanete član velike družine AEGEE, ki združuje več kot 15.000 mladih po celi Evropi.

ESN

Študentska mreža Erasmus (ESN) je največje študentsko združenje v Evropi. Ustanovjeno je bilo 16. oktobra 1989 in formalno registrirano leta 1990 za podporo in razvoj študentske izmenjave.

ESN je prisoten v več kot 500 visokošolskih zavodih iz 37 držav, mreža pa se nenehno razvija in širi. Imajo približno 14.500 aktivnih članov, ki so v številnih sekcijah, ki jih podpirajo t. i. buddyji, ki skrbijo predvsem za mednarodne študente. Tako ESN vsako leto vključuje okoli 34.000 mladih, ki ponujajo svoje storitve približno 190.000 mednarodnim študentom.

ESN deluje na treh ravneh: lokalni, nacionalni in  mednarodni. Stremi k oblikovanju  bolj mobilnega in fleksibilnega izobraževalnega okolja  s podporo in razvijanjem izmenjave študentov iz različnih ravni in omogoča medkulturne izkušnje tudi tistim študentom, ki ne morejo opravljati mobilnosti v tujini (“internacionalizacija doma”).

IAESTE

Društvo IAESTE je nevladna in neprofitna organizacija, ki v Sloveniji deluje že več kot 20 let. Njen glavni namen je omogočiti slovenskim študentom pridobivanje delovnih izkušenj v tujini, slovenskim podjetjem pa motiviran in ambiciozen kader iz več kot 80 držav sveta. IAESTE je v vsaki državi vezni člen med študenti, delodajalci in univerzami. Društvo IAESTE Maribor poskrbi, da študenti pridobijo seznam razpoložljivih praks, študentom zberejo in posredujejo njegovo prijavo v tujino, komunicirajo z IAESTE glede stanja študentove prijave in jim posredujejo odgovor. V primeru intervjuja s podjetjem študente obvestijo tudi o tem. IAESTE pripravi ustrezno dokumentacijo za sprejetje, v državi prejemnici pa v večini primerov poskrbijo za nastanitev, študenta povežejo z lokalnimi komiteji (drugimi IAESTE študenti), predstavijo delodajalcu, poskrbijo za družabne aktivnosti in socialno vključitev. Prakse trajajo od šest do 52 tednov. Prakse so namenjene predvsem študentom naravoslovnih in tehniških ved, med njimi pa se pojavi tudi kakšna praksa namenjena družboslovcu (ali raje jezikoslovcu, ekonomistu,…). Vse prakse so plačane, to plačilo pa krije vsaj stroške bivanja v tuji državi. V plačo ni vključen le prevoz v državo oziroma mesto opravljanje prakse in nazaj. Prijavite se lahko na redno, naknadno in rezervirano prakso.

ELSA

ELSA (European Law Students’ Association) je mednarodna, neodvisna, apolitična, neprofitna organizacija študentov prava in mladih pravnikov. ELSA je namenjena zagotavljanju priložnosti študentom prava in mladim pravnikom ter jim pomaga biti mednarodno usmerjeni in profesionalno usposobljeni. Je največja neodvisna organizacija študentov prava na svetu, zastopana na približno 300 fakultetah v 43 državah širom Evrope z naborom 40.000 študentov prava in mladih diplomantov. Aktivnosti v okviru ELSA združujejo ogromen nabor akademskih in profesionalnih dogodkov in projektov, ki so organizirani z namenom izvrševanja vizije organizacije in z namenom zagotavljanja priložnosti članom, da krepijo svoje sposobnosti in medsebojne odnose. Nenazadnje, ELSA zagotavlja študentom prava priložnost, da izboljšajo svoje znanje in sposobnosti skozi prakse v tujini. Člani društva lahko postanejo študenti in diplomanti Pravne fakultete Univerze v Mariboru ter študenti sorodnih programov na Univerzi v Mariboru, ki se strinjajo s cilji in aktivnostmi društva. Študentje sorodnih programov so osebe, ki študirajo po programu, ki ima vsaj polovico predmetov pravnih. ELSA ponuja možnosti udeležitve na konferencah, praksah, poletnih šolah,…

BEST

BEST (Board of European Students of Technology) je konstantno rastoča neprofitna študentska organizacija. Od leta 1989 omogočajo komunikacijo, povezovanje in možnost izmenjave študentov po vsej Evropi. 95 lokalnih BEST skupin v 33 evropskih državah ustvarjajo rastočo, dobro organizirano, močno, mlado in inovativno študentsko mrežo. Z dogodki letno dosežejo 1.300.000 evropskih študentov.

3.400 aktivnih članov lokalnih BEST skupin po vsej Evropi promovira in omogoča evropskim študentom razumeti in ceniti različne kulture, pridobiti sposobnosti in znanja za delo v mednarodnem okolju, kar še dodatno doprinese k osebnostni rasti posameznika. To skušajo doseči tako, da preko leta po vsej Evropi organizirajo različne sezonske tečaje, kulturne izmenjave, tekmovanja inženirjev, dogodke za uživanje, simpozije in še mnogo ostalih zabavnih dogodkov. Člani lahko pridobijo znanja s področja organizacije, vodenja, promocije, dela v skupini, javnega nastopanja, trženja, zbiranja sredstev ter tudi poznavanje tujih jezikov, predvsem angleškega. Ob enem odkrivajo tudi različne kulture ter pri tem spoznajo veliko novih, zanimivih ljudi in se neizmerno zabavajo.

Lokalna BEST skupina Maribor je del mednarodne organizacije BEST. Je neprofitna in nepolitična študentska organizacija, ki deluje na področju študentskega prostovoljstva. Skupina BEST Maribor študentom Univerze v Mariboru omogoča mednarodno udejstvovanje na mnogih dogodkih po vsej Evropi

BEST Maribor je s svojim delovanjem pričel leta 2001 kot organizacijska enota Študentske organizacije Univerze v Mariboru (ŠOUM). Polnopravni člani mednarodne organizacije BEST so postali leta 2003 na Generalni skupščini v Belgiji. Ob podpori ŠOUM-a, Oddelka za mednarodno sodelovanje, iz leta v leto večajo prepoznavnost organizacije in širijo krog aktivnosti za mednarodne in domače študente v univerzitetnem mestu Maribor.

Trenutno BEST Maribor sestavlja 20 aktivnih članov, ki delujejo prostovoljno in s svojo motivacijo organizirajo mnogo uspešnih mednarodnih in domačih projektov z namenom izobraževanja, druženja in spoznavanja novih kultur ter prijateljstev.

Članstvo v organizaciji BEST je prostovoljno in brezplačno, tako v Mariboru kot v vseh ostalih lokalnih BEST skupinah širom Evrope. BEST na vseh nivojih organizacije v celoti vodijo študenti sami. Članom se poleg tečajev, kulturnih izmenjav in zabavnih dogodkov nudi tudi zelo kvalitetno izobraževanje o različnih temah, od t. i. soft skills do specializiranih področij, kot so marketing ali pridobivanje sredstev. Za treninge in kvaliteto izobraževanj skrbi visoko izurjena mednarodna ekipa BEST trenerjev.