Razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom študija na institucijah v partnerskih državah Erasmus+ (KA107)

Odprt je razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom študija na institucijah v partnerskih državah. Partnerske visokošolske institucije so institucije iz partnerskih držav, s katerimi ima Univerza v Mariboru podpisan Erasmus+ medinstitucionalni sporazum. Program študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/stopnji oziroma ciklu študija namesto na

Začetek

1. julij, 2017

Konec

31. julij, 2019

Odprt je razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom študija na institucijah v partnerskih državah. Partnerske visokošolske institucije so institucije iz partnerskih držav, s katerimi ima Univerza v Mariboru podpisan Erasmus+ medinstitucionalni sporazum. Program študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/stopnji oziroma ciklu študija namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini.
Razpis je odprt do porabe sredstev.

Vir   Več o izmenjavah