ROK PRIJAV ZA CEEPUS IZMENJAVE V POLETNEM SEMESTRU 2018/19

CEEPUS je srednjeevropski program mobilnosti študentov in profesorjev, v okviru katerega so možne izmenjave v naslednje države: Albanija, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Romunija, Srbija, Slovaška, Slovenija in Kosovo. Razpisan rok velja za izmenjave v poletnem semestru, ki potekajo v okviru meduniverzitetnih mrež. Za

Začetek

30. oktober, 2018 - 0:00

Konec

CEEPUS je srednjeevropski program mobilnosti študentov in profesorjev, v okviru katerega so možne izmenjave v naslednje države: Albanija, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Romunija, Srbija, Slovaška, Slovenija in Kosovo.
Razpisan rok velja za izmenjave v poletnem semestru, ki potekajo v okviru meduniverzitetnih mrež.

Za več informacij se obrnite na mednarodne pisarne vaših fakultet.

Več o Ceepus  

VEČ PODROBNOSTI

Spletna stran

https://www.ceepus.info/