Erasmus+

Erasmus+ je program evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Program Erasmus+ podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih,…). Študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/stopnji oziroma ciklu študija  namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji. Študent lahko za študij in praktično usposabljanje v tujini prejme Erasmus finančno dotacijo. Študenti s posebnimi potrebami, ki se prijavijo na izmenjavo Erasmus, lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva.

Praktično usposabljanje

Najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev

Študent ima možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) do 12 mesecev na vsaki stopnji študija – torej lahko študenti enovitega študijskega programa v času študija in eno leto po diplomi izkoristijo 24 mesecev izmenjave. Študenti, ki so bili na isti stopnji študija že na mobilnosti v okviru programa Erasmus VŽU za manj kot 12 mesecev, se lahko za preostale mesece (min. tri) prijavijo na razpis za študij ali praktično usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus +.

Študij v tujini

Najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev

Ceepus

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je srednjeevropski program mobilnosti za študente in profesorje. V njem poleg Slovenije sodelujejo še Albanija, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Črna gora, Madžarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Romunija, Srbija, Slovaška in Kosovo. Regionalni program omogoča izmenjave v okviru meduniverzitetnih mrež, ponuja pa tudi možnosti izmenjave zunaj mrež (proste ali »freemover«izmenjave).

 • Ekonomsko-poslovna fakulteta
 • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 • Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
 • Fakulteta za strojništvo
 • Fakulteta za turizem
 • Filozofska fakulteta
 • Pedagoška fakulteta
 • Education Without Frontiers
 • Amadeus
 • Education Without Frontiers
 • Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management
 • Cybernetics and Modern Methods of Control
 • International Cooperation in Computer Science
 • Education Without Frontiers
 • Chemistry and Chemical Engineering
 • Renewable energy sources
 • Contemporary manufacturing and measuring technologies in quality management systems
 • Engineering as Communication Language in Europe
 • Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in
 • Manufacturing
 • Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering
 • Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region
 • Intelligent Automation for Competitive Advantage
 • Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine
 • Industry with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market
 • Research and Education in the Field of Graphic Engineering and Design
 • Building Knowledge and Experience Exchange in CFD
 • Ars-Techne: Design and Development of Multifunctional Products
 • Rural tourism programs network
 • GEOREGNET
 • *e-Bologna* – Network for Translation Studies and Transcultural Communication Programmes in Central, Eastern and South-Eastern Europe
 • Inter-American Studies
 • TRANS – TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation
 • Pedagogy and Andragogy in South-East Europe
 • Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics

V okviru zgoraj omenjenih CEEPUS mrež se za vsako študijsko leto razpišejo štipendije, študenti vseh smeri pa se lahko kot prosti študenti (»freemover«) prijavijo za izmenjavo na katero koli univerzo v državah, ki so članice CEEPUS programa. Trajanje izmenjave je odvisno od možnosti, ki jih ponuja fakulteta, ter želja študenta, v glavnem pa le ta lahko traja od enega pa do desetih mesecev na vsaki stopnji študija (BA, MA, DR).

Rok prijav za izmenjave v zimskem semestru naslednjega študijskega leta je 15. junij, za izmenjavo v poletnem semestru pa 30. oktober tekočega študijskega leta. Prijave za proste (»freemover«) izmenjave potekajo do 30. novembra za tekoče študijsko leto.