ISWIB

ISWiB – International Student Week in Belgrade je študentska konferenca, ki se vsakoletno izvaja vse od leta 2006 v Beogradu in je namenjena študentom iz celega sveta. Vsako leto se tam zbere več kot 200 mladih – udeležencev, vodij delavnic in prostovoljcev. Ideja konference je povezati mlade ljudi skozi različna predavanja in delavnice tako, da vsaka od teh delavnic zajema določeno področje družbe, v kateri živimo. Skozi delavnice komuniciranja in sodelovanja, interaktivnih predavanj in raznoraznih aktivnosti imajo študenti možnost pridobivanja novega znanja in izmenjave idej. Prav tako imajo udeleženci možnost pridobiti poslovne kontakte z gostujočimi profesorji in strokovnjaki z različnih področij ter ustvariti in razvijati nove mednarodne projekte.

ISWIB je zbirno mesto za vse mlade z različnimi kulturnimi ozadji. Je prostor, kjer se mladi spoznavajo, sklepajo prijateljstva in razglabljajo o globalnih temah z različnimi vidiki. Njihovi cilji so vzpostaviti mednarodno sodelovanje v zdravem okolju in okrepiti vezi med domačimi in tujimi študenti. So glavni promotorji ideje “državljan Evrope” in “državljan sveta”. Vztrajajo pri sprejemanju vrednot iz različnih kultur in povezovanju le-teh ter stremijo k vsesplošnem spoštovanju in razumevanju.

Konferenca je organizirana s strani World Youth Wave.

Teme s katerimi so se ukvarjali skozi leta:

2006 – “Crossing Borders”

2007 – “Update Local To Get Global”

2009 – “Challenge of Changes”

2010 – “Do we tolerate intolerance?”

2011 – “Communication in Action”

2012 – “Youth Changing the World”

2013 – “Hatching the Network”

2014 – “Synergy for Change”

2015 – “Unwrap!”,

2016 – “Generat10ns Celebrating Innovations”

ISWINT

1994: Our Generation, Our Future

1995: Communication for a New Europe I

1996: Communication for a New Europe II

1997: Let’s Build Together the Common European House

1998: A new Millennium, A new Europe I

1999: A new Millennium, A new Europe II

2000: Borders vs. Globalisation

2001: The 3rd Millennium – Intention Innovation Identity

2002: Future Education!

2003: Attitude! Altitude!

2004: Human Rights: Is or Should?

2005: Beyond Boundaries >> Fast Forward

2006: Future foundations for young minds

2007: Influences

2008: Revolution: real vocation meets virtual education

2009: It’s a new trend: Equilibrium

2010: Closed eyes, Open Mind

2011: Celebrate Innovation. Keep Tradition

2012: Our World Through a New Perspective

2013: Exchanging ideas: Culture snapshot

2014: New way of learning: Applied Imagination

2015: Develop yourself: Design the future

2016: Create. Improve. Apply.

2017: Travel to learn, express yourself! Add a new page to your story!

ISWInT – International Student Week in Timisoara je mednarodna študentska konferenca namenjena študentom iz celega sveta. Koncept je bil zasnovan leta 1994 na podlagi drznih idej študentov, ki so verjeli v enotnost, multikulturnost in prijateljstvo. Letos je bila konferenca izvedena že štiriindvajseto leto.

Možnost prijave na konferenco imajo študenti iz celega sveta, ki so nato po kratkem selekcijskem procesu sprejeti in povabljeni v Romunijo, kjer se lahko udeležijo aktivnosti, pripravljenih prav za njih. Glavne aktivnosti so tematske delavnice in javni dogodki v Timisoari. Konferenca se osredotoča na multikulturnost, predstavitev lastnih tradicij in idej ter na interakcije med študenti iz celega sveta. Vsako leto tema konference vleče rdečo nit med vsemi aktivnostmi, predavanji in delavnicami. Teme so letno izbrane glede na aktualno stanje iz izobraževalnega in kulturnega področja, z namenom ustvarjanja boljše prihodnosti.

Organizacijsko ekipo v celoti sestavljajo prostovoljci, ki vsakoletni ISWinT spremenijo v edinstveno in nepozabno izkušnjo, ki hrani poseben prostor v srcih udeležencev, organizatorjev in vseh, ki posredno ali neposredno sodelujejo pri projektu.

ISFIT

ISFiT – International Student Festival in Trondheim je največji mednarodni študentski festival, ki se odvija v mestu Trondheim na Norveškem. Organiziran je vsaki dve leti od leta 1990 naprej, na njem pa se vsakič za deset dni zberejo študenti iz celega sveta. Tam potekajo interaktivna izobraževanja, kulturne aktivnosti in delavnice.

Od samega začetka je imel ISFiT širok nabor kulturnih dejavnosti, ki so poskrbele za zabavo tako udeležencev, kot prebivalcev Trondheima. Kulturni program ISFiT-a sestavljajo koncerti, ostala umetniška scena, sestanki in ceremonije. Organizatorji želijo skozi kulturni program ustvariti okolje, kjer se lahko udeleženci prebijejo skozi kulturne omejitve. V festival so vključene tudi delavnice. To so manjše skupine, kjer imajo udeleženci možnost deliti svoja mnenja o migracijah.

Skozi leta je festival obiskalo veliko pomembnih ljudi. Med drugimi tudi Gro Harlem Brundtland, Dalai Lama, Chai Ling, Dobitnik Nobelove nagrade za mir Wangari Maathai, Desmond Tutu, Betty Williams in številni drugi.

Tema naslednjega festivala, ki bo potekal februarja 2019 je “Migracija – svetovna uganka”. Organizatorji bodo povabili 500 študentov iz več kot 100 različnih držav, med katerimi bodo tudi študenti iz Slovenije. Se jim boš pridružil?

ISWI

ISWI – International Student Week in Illmenau je konferenca organizirana s strani študentov za študente. Od leta 1993 se konferenca organizira vsaki dve leti  v kampusu Univerze za tehnologijo v Illmenau v Nemčiji. ISWI izstopa od drugih podobnih konferenc zaradi pretežno tematskega dela programa, ki se odvija okrog osnovne tematike in je sestavljen iz manjših delovnih skupin, diskusij in predavanj. Tema se po navadi nanaša na trenutne konflikte in območja napetosti, prav tako pa spremlja globalni razvoj. Glavni cilj je možnost medsebojnega spoznavanja udeležencev,  izmenjava mnenj in delovanje v smeri potencialnih rešitev.

Organizator konference je »Iniciativa za Svetovno Solidarnost Ilmenau«.

GRISTUF

GrIStuF – Greifswalfd International Student Festuval je mednarodni študentski festival, ki se izvaja vsaki dve leti. Organizirajo ga prostovoljci v severnovzhodni Nemčiji. Cilj festivala je spoznati študente iz celega sveta in jih povezati v mednarodni dialog, ki sega preko državljanstva, rase in religije. Dogodek postane mednarodna platforma, preko katere je možno izmenjevati ideje in diskutirati o aktualnih temah.

Tema naslednjega festivala bo »Meje« in se bo osredotočala tako na politično zasnovane meje med državami, kot tudi osebne meje posameznika, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju. Festival se bo odvijal v Griefswaldu, in sicer od 16. 6. do 23. 6. 2018, nanj pa bodo sprejeli okoli 150 študentov. Študenti bodo sodelovali pri delavnicah, v katerih se bo debatiralo o mejah in omejitvah v vseh pomenih besed. Osredotočali se bodo na teme, kot so osebne meje (na primer v gledališču), politične meje, utopičnem svetu brez meja, kulturne meje,…