ODDELEK ZA MEDNARODNO SODELOVANJE ŠOUM

Oddelek za mednarodno sodelovanje skrbi za uveljavljanje politike ŠOUM na mednarodnem področju, zastopanje in predstavljanje stališč v okviru mednarodnih evropskih študentskih združenj, ustvarjanje pogojev za razvoj mednarodne dejavnosti študentskih društev in koordinacijo celostnega pristopa ŠOUM h kompleksnemu projektu mednarodne primerljivosti visokega šolstva. Oddelek v veliki meri pripomore k večji prepoznavnosti Študentske organizacije Univerze v Mariboru v širšem mednarodnem prostoru.

Aktivnosti oddelka so usmerjene predvsem v mednarodno primerljivost visokega šolstva, mednarodno informiranje in izobraževanje, sodelovanje z mednarodnimi in nacionalnimi organizacijami študentov ter podpori ostalim oddelkom ŠOUM pri zbiranju informacij in stališč s strani tujih študentskih organizacij in združenj za uspešno reševanje tekoče problematike.

V okviru Oddelka za mednarodno sodelovanje so organizirani številni projekti, kot so:

  • potopisna predavanja,
  • tematski mednarodni večeri,
  • ekskurzije po Evropi,
  • Kako v tujino?!
  • ESN ŠOUM,
  • mednarodna študentska konferenca SCiM,
  • spletna stran ŠMIC,
  • mednarodni večeri za tuje študente,
  • zabave dobrodošlice za tuje študente,
  • dogodki povezovanja slovenskih in tujih študentov (plesi, pohodi).

ŠOUM, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor, Slovenia

Email: mednarodna@soum.si

Tel.: 02 228 56 00

Uradnih ur trenutno ne izvajamo.

[ninja_form id=”1″]